Hallituksen esitys VM/2019/173

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.11.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 talousarvioesityksen (29/2019 vp ) täydentämisestä

HE 89/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320
Asia
Talousarvion täydentävässä esityksessä tuloarviota ehdotetaan alennettavaksi 95 milj. eurolla ja määrärahoja korotettavaksi 101 milj. eurolla. Täydentävä esitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 196 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2020 arvioidaan yhteensä n. 2,2 mrd. euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää noin 64 milj. euroa, minkä lisäksi ensi vuonna on käytettävissä 300 milj. euron lisäbudjettivaraus.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vuoden 2020 talousarvioesityksen täydentämisestä (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Verotuloarviota ehdotetaan alennettavaksi 98 milj. eurolla uusien kone- ja laiteinvestointien korotettuihin poistoihin verovuosina 2020—2023 liittyvän hallituksen esityksen johdosta. Muutoksen aiheuttamat kuntien verotulomenetykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti. Sekalaisten tulojen arviota korotetaan 3 milj. eurolla. Poliisin toimintamenoihin ehdotetaan 3 milj. euron lisäystä kertaluonteisiin toimitilamenoihin. Valtion korvausta rintamaveteraanien kotiin vietäviin palveluihin ehdotetaan korotettavan 110 milj. eurolla. Rintamalisän määrää ehdotetaan korotettavaksi nykyisestä 50,19 eurosta 125 euroon, jonka vuoksi määrärahaan ehdotetaan ensi vuodelle 4,7 milj. euron lisäystä. Senaatti-kiinteistöjen investointivaltuutta ehdotetaan korotettavan 60 milj. eurolla ja lainanottovaltuutta nostettavan 20 milj. eurolla. Lisätarve aiheutuu tytäryhtiöiden purkamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ehdotetaan 20 milj. euron lisäystä jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen siirtona työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden momentilta. Rahoitustason säilyttämiseksi vuoden 2019 tasolla ehdotetaan lisäystä yhteensä 5,4 milj. euroa tieteen menoihin sekä museoiden, teattereiden ja orkestereiden sekä kuntien liikunta- ja nuorisotoimen valtionosuuteen. EU:n lisätalousarvion ja Brexitin myöhentymisen aiheuttamien muutosten vuoksi ehdotetaan 119 milj. euron vähennystä Suomen maksuihin EU:lle. Lahden kaupungille ehdotetaan 3 milj. euron avustusta Euroopan ympäristökaupunki 2021 -teemavuoden toteuttamiseen liittyviin kuluihin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen