Viran täyttäminen TEM/2019/101

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.11.2019 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston osastopäällikön viran täyttäminen

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Krista Turunen, Hallitussihteeri p.+35 8295047178
Asia

Riku Huttunen on antanut sidonnaisuuksistaan työ- ja elinkeinoministeriölle valtion virkamieslain 8 a §:ssä tarkoitetun selvityksen. Huttusen ilmoittamat sidonnaisuudet eivät ole sellaisia, että niillä voitaisiin katsoa olevan merkitystä arvioitaessa hänen edellytyksiään hoitaa osastopäällikön virkaa.

Esitys
Valtioneuvosto nimittää työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston osastopäällikön virkaan valtiotieteiden maisteri Riku Huttusen 1.1.2020 - 31.12.2024 väliseksi ajaksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.