Valtuutus VM/2019/167

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.11.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Maltan jakoperusteeseen Euroopan vakausmekanismin peruspääomasta tehdyn väliaikaisen korjauksen voimassaolon päättyminen ja muutoksen seurauksena Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen tehtävät mukautukset

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Minna Aaltonen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530325
Asia
Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn sopimuksen 42 artiklassa määrätyn mukaisesti Maltan osuuteen EVM:n peruspääomasta tehtiin väliaikainen korjaus. Väliaikainen korjaus on voimassa 12 vuotta euron käyttöönotosta. Korjauksen voimassaoloajan päättyessä EVM:n jäsen merkitsee ja maksaa loppuosan pääomaosuudestaan. Jakoperusteen väliaikaista korjausta sovelletaan tällä hetkellä Maltan lisäksi Latviaan, Liettuaan, Slovakiaan ja Viroon. Malta otti euron käyttöön 1.1.2008, joten sitä koskevan korjauksen voimassaolo päättyy 1.1.2020. Tämän seurauksena Slovenian osuus EVM:n peruspääomasta nousee ilman erikseen tehtäviä päätöksiä EVM:n perustamisesta tehdyn sopimuksen 42 artiklan 4 kohdan perusteella. Niiden EVM:n jäsenten, joihin ei sovelleta väliaikaista korjausta, osuus pääomasta alenee vastaavasti. Maltan peruspääoman jakoperusteeseen ja pääomaosuuteen tulevat muutokset edellyttävät EVM:n perustamisesta tehdyn sopimuksen liitteisiin I (EVM:n alkuperäinen jakoperuste) ja II (Peruspääomaan tehdyt merkinnät) tehtäviä mukautuksia. Mukautuksista tekee päätöksen EVM:n hallintoneuvosto yksimielisesti.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää valtuudet valtiovarainministeri Mika Lintilälle, tai hänen estyneenä ollessaan alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimolle, hyväksyä Suomen puolesta Euroopan vakausmekanismin hallintoneuvoston päätös Maltan pääoman jakoperusteen väliaikaisen korjauksen päättymisen seurauksena tehtävistä mukautuksista Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen
Vaikutukset
Maltan EVM:n peruspääoman jakoperusteeseen ja pääomaosuuteen tuleva mukautus kasvattavat Maltan osuutta maksetusta pääomasta 13,96 miljoonaa euroa. Jakoperusteen mukautus alentaa Suomen osuutta maksetusta pääomasta 278 572 euroa. Mukautuksen jälkeen Suomen osuus maksetusta pääomasta on 1 437 070 000 euroa. Suomelle maksetaan pääomaosuuden mukautuksesta seuraava pääomaosuuden alentumisen määrä takaisin. Suomen EVM:n peruspääoman jakoperusteen mukainen pääomaosuus laskee 1,7844 prosentista 1,7841 prosenttiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio