Kiinteistön myynti OKM/2019/70

« Raha-asiainvaliokunta 9.1.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtion korvauksetta luovuttaman entisen Seinäjoen terveydenhuolto-oppilaitoksen kiinteistön myynti

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Mika Tammilehto, Ylijohtaja p.+35 8295330308
Asia
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän on 22.12.2017 myynyt Seinäjoen kaupungille Koskenalantie 17 sijaitsevan kiinteistön rakennuksineen 5 500 000 euron kauppahinnalla, joka on arvioitua käypää arvoa korkeampi. Myynititulot on tarkoitus siirtää Seinäjoella toteutettavaan ns. kolmen kampuksen hankkeen rakennuskustannuksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön on tarkoitus antaa päätös, jossa se ei tässä vaiheessa vaadi valtion luovuttaman omaisuuden käypää arvoa palautettavaksi valtiolle vaan hyväksyy sen siirrettäväksi kolmen kampuksen hankkeeseen päätösehdotuksessa mainituin ehdoin.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Jos valtio ei vaadi luovutussopimuksiin perustuvaa luovuttamansa omaisuuden uutta kiinteistöjen käyvästä arvostaa palautettavaksi, jää valtiolta saamatta 2 652 053 euroa. Toisaalta vaatimus palauttamisesta valtiolle vaikeuttaisi merkittävästi kuntayhtymän taloudellisia ja toiminnallisia edellytyksiä järjestää koulutusta ja kehittää toimintaansa ammatillisen koulutuksen valtionrahoituksen pienentyessä.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta