Hankintapäätös VM/2019/216

« Raha-asiainvaliokunta 9.1.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Kaksivuotisen palvelusopimuksen solmiminen tilatietopalvelusta valtiovarainministeriön ja Maakuntien tilakeskus Oy:n välillä

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Pauliina Pekonen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530081
Asia
Hallitusohjelman perusteella valtiovarainministeriö antoi 7.10.2019 Senaatti-kiinteistöille Maakuntien tilakeskus Oy:n omistajana toimiohjeen, jolla tilakeskuksen toimintaa jatketaan toistaiseksi ja jolla varmistetaan yhtiölle kertyvien tietoaineistojen ja tietovarantojen siirrettävyys kolmannelle taholle. Lisäksi tilakeskus toteuttaa valtiovarainministeriön toimeksiannosta erillisen palvelusopimuksen perusteella toimenpideohjelman kuntien rakennuskannan hallinnan ja tietopohjan parantamiseksi. Ehdotetulla palvelusopimuksella muodostettaisiin kansallinen tietopohja ja tietopalveluja julkisista kiinteistöistä hyödyntäen aiemmassa sote-valmistelussa tehtyä tiedonkeruuta ja olemassa olevia tietojärjestelmiä. Palvelusopimus muodostuisi kolmesta osiosta: 1. Sosiaali-ja terveydenhuollon uudistuksen lainsäädäntövalmistelun tuki ja tietojärjestelmäkokonaisuuden ylläpito; 2. Tilatiedolla johtamisen edistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tiloissa; 3. Tilannekuvan muodostaminen ja tuottavuuden parantaminen kuntien kiinteistönpidossa.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Sopimuksen kokonaisarvo on enintään 14,4 milj. euroa. Menot katetaan voimassa olevan talousarvion puitteissa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. muistio