Hakemus valtionperinnöstä VM/2019/169

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.12.2019 12.00

Valtiovarainministeriö

Hakemukset Maritta Anneli Pölhön jäämistöstä

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Petri Syrjänen, Budjettineuvos p.+35 8295530065
Asia

Mikkelin kaupunki on pyytänyt, että omaisuus luovutettaisiin kaupungille käytettäväksi lapsiperheiden (erityisesti vähävaraisten lapsiperheiden) hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen.

Esitys
Valtioneuvosto ratkaisee Maritta Anneli Pölhön jäämistöstä tehdyn hakemuksen päätösehdotuksen mukaisesti
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Yleismuistio
  2. Muistio *
  3. Päätösehdotus *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.