Hallituksen esitys VM/2019/189

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.12.2019 12.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

HE 97/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Anders Colliander, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530289
Asia
Esityksessä ehdotetaan hyväksyttäväksi Saksan kanssa Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2019 tehty pöytäkirja, jolla muutetaan maiden välistä sopimusta tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi. Muutokset koskevat pääasiassa veronkierron torjumista. Sopimus perustuu suurelta osin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) vuonna 2013 julkaisemaan selvitykseen veropohjan rapautumisesta ja voitonsiirrosta (BEPS), sen verosopimuksia koskevaan osaan.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen