Hallituksen esitys VM/2019/188

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.12.2019 12.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten irtisanomisesta ja laeiksi sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta

HE 98/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Anders Colliander, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530289
Asia
Sopimukset säästötulojen verottamisesta on tehty vuonna 2004-2005 Anguillan, Brittiläisten Neitsytsaarten, Caymansaarten, Guernseyn, Jerseyn, Mansaaren, Montserratin sekä Turks- ja Caicossaarten kanssa. Vuonna 2003 säädetty ja vuoden 2016 alusta kumottu säästödirektiivi (2003/48/EY) edellytti niiden tekemistä. Direktiivi kumottiin 2016 alusta alkaen ja samana vuonna sopimusten soveltaminen, Anguillaa lukuun ottamatta, molemminpuolisesti keskeytettiin. Kyseiset lainkäyttöalueet ovat siirtyneet noudattamaan tehokkaampaa OECD:n julkaisemaa kansainvälistä automaattista finanssitilitietojen vaihtamista koskevaa standardia. Sopimukset ovat käyneet tarpeettomiksi.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten irtisanomisesta ja laeiksi sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen