Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2019/127

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.12.2019 12.00

Valtiovarainministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen, alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 27/2019 vp; EV 35/2019 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 27/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Pia Kivimies, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530183
Asia
Eduskunta edellyttää, että valtiovarainministeriö tekee hallitusohjelmassa tarkoitetun selvityksen siitä, voidaanko virvoitusjuomaveron rakennetta muuttaa siten, että marja- ja hedelmämehut rajataan pois veron piiristä. Selvitys tulee toimittaa eduskunnalle kevätistuntokauden 2020 aikana.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen muuttamisesta, lain alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta sekä lain eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen