Sopimuksen hyväksyminen VM/2019/181

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.12.2019 12.00

Valtiovarainministeriö

Valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta tehdyn virkaehtosopimuksen hyväksyminen ja alistaminen

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Ulla Westermarck, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530420
Asia
Valtiovarainministeriö ja valtion virkamiehiä edustavat keskusjärjestöt ovat 29.10.2019 tehneet virkaehtosopimuksen valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta 1.1-31.12.2020 väliseksi ajaksi. Valtion virkaehtosopimuslain mukaan virkaehtosopimus tulee voimaan vasta kun valtioneuvosto on sen hyväksynyt. Koska virkaehtosopimuksesta aiheutuu valtiolle sellaisia lisämenoja, joiden hyväksymiseen tarvitaan eduskunnan päätös, sopimus on alistettava eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta tehdyn virkaehtosopimuksen ja päättää alistaa sen eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Sopimuksen tarkistamisesta johtuva valtion matkustusmenojen kustannusvaikutus vuonna 2020 on 2,34 prosenttia eli noin 1,37 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen