Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2019/97

« Tasavallan presidentin esittely 29.11.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta (HE 7/2019 vp; EV 16/2019 vp)

HE 7/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Suvi Anttila, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530201
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arvonlisäverolain muuttamisesta ja lain Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen