Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2019/126

« Tasavallan presidentin esittely 29.11.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 25/2019 vp; EV 25/2019 vp)

HE 25/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Merja Sandell, Hallitusneuvos p.+35 8295530191
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen