Ahvenanmaan valtuuskunnan päätös VM/2019/168

« Tasavallan presidentin esittely 29.11.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2018 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Martti Hetemäki, Valtiosihteeri kansliapäällikkönä p.+35 8295530292
Asia
Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti toimittanut vuoden 2018 tasoituksen ja 26.9.2019 tehnyt Ahvenanmaan maakunnalle tulevaa lopullista tasoitusmäärää koskevan päätöksen. Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan Tasavallan Presidentin on vahvistettava valtuuskunnan päätös sitä muuttamatta tai jätettävä se vahvistamatta. Esityksessä ehdotetaan, että Tasavallan Presidentti vahvistaisi päätöksen muuttamatta sitä.
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2018 tasoitusta koskevan päätöksen ja määrää valtiovarainministeriön ryhtymään päätöksestä johtuviin toimenpiteisiin.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen