Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2019/96

« Tasavallan presidentin esittely 4.12.2019 12.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 148 §:n muuttamisesta (HE 42/2019 vp; EV 23/2019 vp)

HE 42/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Hallitussihteeri Tiina Muinonen, p. 029 5163185
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 148 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.