Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2019/96

« Tasavallan presidentin esittely 4.12.2019 12.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 148 §:n muuttamisesta (HE 42/2019 vp; EV 23/2019 vp)

HE 42/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Tiina Muinonen, p. 029 5163185

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 148 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.