Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2019/103

« Tasavallan presidentin esittely 4.12.2019 12.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen pienten eläkkeiden korottamista koskeviksi laeiksi (HE 43/2019 vp; EV 21/2019 vp)

HE 43/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Hanna Tossavainen, Hallitussihteeri p.029 5163005
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen pienten eläkkeiden korottamista koskeviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen