Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2019/110

« Tasavallan presidentin esittely 4.12.2019 12.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 2 ja 11 §:n muuttamisesta (HE 52/2019 vp; EV 24/2019 vp)

HE 52/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Tuula Andersin, Hallitussihteeri p.029 5163506
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 2 ja 11 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 10 päivänä joulukuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen