Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2019/106

« Tasavallan presidentin esittely 4.12.2019 12.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 40/2019; EV 36/2019 vp)

HE 40/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Kirsi Päivänsalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5163195
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen