Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2019/101

« Tasavallan presidentin esittely 4.12.2019 12.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 39/2019 vp; EV 30/2019 vp)

HE 39/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Eva Ojala, p. +358 295 163 201
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n muuttamisesta, lain työttömyysturvalain 6 ja 14 luvun muuttamisesta, lain lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta, lain elatustukilain 9 ja 39 §:n muuttamisesta ja lain toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.