Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2019/40

« Tasavallan presidentin esittely 4.12.2019 12.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain muuttamisesta (HE 33/2019 vp; EV 31/2019 vp)

HE 33/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Virpi Hiltunen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295330110
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain opintotukilain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen