Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2019/127

« Tasavallan presidentin esittely 4.12.2019 12.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen, alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 27/2019 vp; EV 35/2019 vp)

HE 27/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Pia Kivimies, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530183
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen muuttamisesta, lain alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta sekä lain eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen