Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 29.11.2019 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta (HE 49/2019 vp; EV 27/2019 vp)

HE 49/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Johanna Wallius, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162244
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 14 päivänä joulukuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.