Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2019/100

« Tasavallan presidentin esittely 29.11.2019 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kasvinterveyslaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 11/2019 vp; EV 17/2017 vp)

HE 11/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Pirjo Tomperi, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162234
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa kasvinterveyslain sekä lain sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 14 päivänä joulukuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen