Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 29.11.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta (HE 26/2019 vp; EV 26/2019 vp)

HE 26/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Krista Sinisalo, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530248
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.