Määrärahan jako MMM/2019/133

« Raha-asiainvaliokunta 4.12.2019 12.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävien korkotukilainojen ja avustusten myöntämisvaltuuden osoittaminen vuodelle 2019 maatalouden ja porotalouden sekä luontaiselinkeinojen rakennetukea, nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukea ja maatilojen asunto-olojen parantamista koskevaa tukea varten.

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Saara Meurasalo, Maaseutuekonomisti, esittelijä p.029 5162035
Asia
Ehdotetulla päätöksellä osoitettaisiin myöntämisvaltuutta nuoren viljelijän ja nuoren elinkeinonharjoittajan aloittamisavustuksien sekä maatalouden, porotalouden ja luontaiselinkeinojen investointiavustusten toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuuksien osoittaminen koskisi vuonna 2019 tehtäviä tukipäätöksiä.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion vuoden 2019 talousarvion momentilla 30.10.40 (Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset) on vuonna 2019 osoitettavissa olevaa myöntämisvaltuutta yhteensä 96 000 000 euroa. Valtion vuoden 2019 neljännessä lisätalousarviossa momentin valtuutta budjetoitiin uudelleen 4 910 000 euroa, jonka jälkeen momentin mukaista myöntämisvaltuutta on osoitettavissa 100 910 000 euroa. Aiemmin vuonna 2019 myöntämisvaltuutta on osoitettu 91 300 000 euroa ja nyt ehdotetaan osoitettavaksi 9 610 000 euroa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi rakennetukien eli nuoren viljelijän ja nuoren elinkeinonharjoittajan aloittamisavustuksien sekä maatalouden investointiavustusten toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuuden nojalla myönnettyjen avustusten maksatus ajoittuu neljälle vuodelle. Momentilla 30.10.41 (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) on osoitettavissa olevaa korkotukilainojen myöntämisvaltuutta 250 000 000 euroa. Aiemmin vuonna 2019 myöntämisvaltuutta on osoitettu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi 230 000 000 euroa ja nyt ehdotetaan osoitettavaksi 20 000 000 euroa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi em. rakennetukien toimeenpanoa varten.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.