Valtiovarainministeriön asetus VM/2019/147

« Raha-asiainvaliokunta 4.12.2019 12.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Minna Sneck, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530299
Asia
Asetusehdotus sisältää valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla annettavan asetuksen Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta. Ehdotus on pääosin voimassa olevan asetuksen mukainen. Ehdotuksessa maksuperustelain 5 §:n mukaisia maksuttomia suoritteita olisivat yleiseen käyttöön tarkoitetut tilastotiedot, julkaisut ja tiedostot itsepalveluna; vähäiset opastus- ja tietopalvelut, Tilastokirjaston lainauspalvelut, kuolintodistusten jäljennökset kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 15 §:n 2 momentissa mainituille. Tilastokeskuksen muut suoritteet hinnoiteltaisiin maksuperustelain 7 §:n mukaisesti liiketaloudellisin perustein. Asetusehdotuksen mukainen Tilastokeskuksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus vuodelle 2020 on 110 %. Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.1.2020 ja olemaan voimassa 31.12.2021 saakka.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Tilastokeskuksen maksullisen toiminnan kustannusten osuus kokonaiskustannuksista oli vuoden 2018 tilinpäätöstietojen mukaan 10,8 prosenttia. Maksullisen toiminnan tuotot ko. vuonna olivat 8,0 miljoonaa euroa, mikä oli 11,4 prosenttia Tilastokeskuksen kokonaisrahoituksesta ( 69,7 M€). Vuonna 2019 maksullisen toiminnan tuottojen arvioidaan olevan 7,7 M€. Vuoden 2020 tuloennuste on 8,2 M€.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.