Arviomäärärahan ylitys VM/2019/182

« Raha-asiainvaliokunta 4.12.2019 12.00

Valtiovarainministeriö

Vuoden 2019 talousarvion momentin 28.80.30 (Ahvenanmaan tasoitusmaksu) arviomäärärahan ylittäminen

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Petri Syrjänen, Budjettineuvos p.+35 8295530065
Asia
Ehdotus vuoden 2019 talousarvion momentin 28.80.30 (Ahvenanmaan tasoitusmaksu) arviomäärärahan ylittämisestä 1,2 miljoonalla eurolla.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ahvenanmaan valtuuskunta on vahvistanut Ahvenanmaan maakunnalle vuonna 2019 maksettavan ennakon suuruudeksi 242 640 000 euroa. Momentilta on maksettu marraskuun loppuun mennessä Ahvenanmaan maakunnalle ennakkona yhteensä 222 200 000 euroa. Koska momentilta on joulukuussa maksettava vielä 20 440 000 euroa ennakkoa ja vuoden 2018 lopullista tasoitusta 1 910 990,36 euroa, on arviomäärärahaa ylitettävä 1,2 miljoonalla eurolla. Ylitystarve on aiheutunut siitä, että Ahvenanmaan valtuuskunta on vahvistanut ennakon suuruuden talousarvioesityksen perusteella. Sittemmin tuloarviot ovat alentuneet ja momentin 28.80.30 määrärahaa on alennettu lisätalousarvioissa. Valtuuskunta ei ole muuttanut ennakkoja koskevaa päätöstään. Ahvenanmaalle mahdollisesti liikaa maksettava määrä palautuu valtiolle, kun vuoden 2019 lopullinen tasoitus vahvistetaan syksyllä 2020.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.