Vuokrasopimus VM/2019/176

« Raha-asiainvaliokunta 4.12.2019 12.00

Valtiovarainministeriö

Verohallinnon Kuopion toimitiloja koskevan vuokrasopimuksen solmiminen

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Panu Pykönen, Hallitusneuvos p.+35 8295530225
Asia
Verohallinto oikeutettaisiin tekemään vuokrasopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa Verohallinnon Kuopion toimitiloista. Sopimus sisältää 3 966 m²:n toimitilan vuokraamisen määräaikaisesti 31.12.2025 asti voimassa olevalla vuokrasopimuksella Kuopiossa osoitteesta Viestikatu 7. Uusi vuokrasopimus alkaisi 1.12.2020. Vuokrasopimuksen arvonlisäveroton vuosivuokra olisi yhteensä noin 1 083 000 euroa. Senaatti-kiinteistöjen kanssa neuvoteltujen sitoumusten arvo viidelle vuodelle on yhteensä 5,415 miljoonaa euroa.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Senaatti-kiinteistöjen kanssa neuvotellussa tilaratkaisussa Verohallinnon toiminta siirtyisi osoitteeseen Viestikatu 7 rakennettavaan uudisrakennukseen, Vuokrasopimus alkaisi 1.12.2020 ja päättyisi aikaisintaan 31.12.2025. Tämän jälkeen sopimus voi jatkua toistaiseksi voimassaolevana 13 kuukauden irtisanomisajalla. Vuokrattavien tilojen neliömäärä 3 966 m² olisi noin 22 % nykyisiä toimitiloja pienempi. Tilankäytön tehokkuus uusissa tiloissa olisi noin 13,4 m²/htv. Vuokrasopimuksen vuosivuokra olisi noin 1 083 000 euroa (alv 0%). Uudessa vuokrasopimuksessa Verohallinnon vuokrakustannukset olisivat noin 54 000 euroa nykyistä alhaisemmat. Vuokrakustannukset henkilöä kohti tulisivat laskemaan ja olisivat jatkossa 3 659 euroa/hlö/vuosi. Säästöjä arvioidaan saatavan siivous- ja sähkökustannuksista noin 25 000 euroa vuodessa nykyiseen verrattuna. Monitilaympäristön kalustamiseen, varustamiseen ja muuttojärjestelyihin arvioidaan kuluvan noin 597 000 euroa. Tilojen muuttamisesta laatu- ja turvallisuustasoa vastaavaksi maksettaisiin kertasuorituksena enintään 80 000 euroa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. muistio

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.