Hankintapäätös PLM/2019/70

« Raha-asiainvaliokunta 4.12.2019 12.00

Puolustusministeriö

Asevelvollisten junamatkustuspalveluiden hankinta

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Juha Sepponen, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5140044
Asia
Puolustusvoimien logistiikkalaitos saa tehdä asevelvollisten kotimaan kaukoliikenteen ja VR Lähiliikenteen junamatkustamista koskevan puitesopimuksen VR-Yhtymä Oy:n kanssa ajalle 1.1.2020 - 31.12.2023. Puitesopimus perustuu Hansel Oy:n ja VR-Yhtymä Oy:n väliseen yhteistyösopimukseen, jolla on sovittu valtion maksamista matkustajaliikenteen junamatkustuspalveluista. Hankinnan arvo perustuen käyttöön on vuosittain noin 5 000 000 euroa ja puitesopimuksen kokonaishinta vuosina 2020 - 2023 enintään 21 000 000 euroa ilman arvonlisäveroa.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Puitesopimuksella VR-Yhtymä Oy:n kanssa turvataan Puolustusvoimien asevelvollisille kustantamat kotimaan kaukoliikenteen ja VR Lähiliikenteen junamatkat. Asevelvollisilla tarkoitetaan varusmiespalvelusta suorittavia henkilöitä, naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavia henkilöitä, reservin koulutukseen osallistuvia henkilöitä, komennusmatkalla olevia kadetteja, kriisinhallintakoulutukseen osallistuvia henkilöitä sekä poikkeusolojen tehtäviin määrättyjä henkilöitä. Puitesopimus tukee valtion matkustusstrategiaa sekä matkustukseen liittyvien kustannusten alentamista ja prosessien tehostamista. Puitesopimuksen tavoitteena on jatkaa asevelvollisten junamatkustamiseen liittyvää toiminta- ja hinnoittelumallia, joka vähentää matkahallinnon kustannuksia.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.