Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2019/153

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.12.2019 12.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2019 neljänneksi lisätalousarvioksi (HE 67/2019 vp; EK 18/2019 vp)

HE 67/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Annika Klimenko, Budjettineuvos, apulaisbudjettipäällikkö p.+35 8295530180
Asia
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2019 neljännen lisätalousarvion.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2019 neljänneksi lisätalousarvioksi pöytäkirjaan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.