Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2019/153

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.12.2019 12.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2019 neljänneksi lisätalousarvioksi (HE 67/2019 vp; EK 18/2019 vp)

HE 67/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Annika Klimenko, Budjettineuvos, apulaisbudjettipäällikkö p.+35 8295530180
Asia
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2019 neljännen lisätalousarvion.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2019 neljänneksi lisätalousarvioksi pöytäkirjaan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen