Ministerityöryhmät VNK/2019/137

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2019 15.15

Valtioneuvoston kanslia

Ministerityöryhmien asettaminen

Ministeri
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
1. Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista työllisyyden edistämisen, työmarkkinoihin liittyvien asioiden ja työlainsäädännön kehittämisen osalta. Ministerityöryhmä käsittelee seuraaviin kokonaisuuksiin liittyvät asiat: - työn kysyntä ja tarjonta, ml. palkkatuki, rekrytointituki ja yrittäjyyden edistäminen, kilpailukyky - työn tuottavuuden edistäminen - työllisyyspalvelut ja työttömyysturva, ml. työttömänä opiskelu - työlainsäädäntö ja paikallinen sopiminen - työkyvyn edistäminen, ml. osatyökykyisten työllisyys - työmarkkinoiden ammatillinen ja alueellinen kohtaanto, ml. osaavan työvoiman saatavuus - työperäinen maahanmuutto ja kotouttaminen - työelämässä syrjäytymisen torjunta - jatkuva oppiminen Työryhmän puheenjohtaja on työministeri Tuula Haatainen. Työryhmän muut jäsenet ovat: Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari Valtiovarainministeri Katri Kulmuni Elinkeinoministeri Mika Lintilä Sisäministeri Maria Ohisalo Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist Sihteeristö- ja muista tukipalveluista vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Pääsihteeri: työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, työ- ja elinkeinoministeriö 2. Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista hiilineutraalisuustavoitteen edistämisen, hiilinielujen vahvistamisen sekä ilmasto- ja energiapolitiikan päätöksenteon osalta sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansainvälinen kilpailukyky huomioon ottaen. Ministerityöryhmä käsittelee seuraaviin kokonaisuuksiin liittyvät asiat: - toimialakohtaisten vähähiilisten tiekarttojen laatiminen yhdessä alan toimijoiden kanssa - lähes päästötön sähkön ja lämmön tuotanto - liikenteen päästöjen vähentäminen - bio- ja kiertotalouden edistäminen - maankäyttösektorin ilmastovaikutukset - rakentamisen ja asumisen hiilijalanjälki - luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen - kuntien ja kaupunkien ilmastotavoitteiden tukeminen - ilmastolaki Työryhmän puheenjohtaja on ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Työryhmän muut jäsenet ovat: Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen Elinkeinoministeri Mika Lintilä Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä Opetusministeri Li Andersson Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist Sihteeristö- ja muista tukipalveluista vastaa ympäristöministeriö. Pääsihteeri: ympäristöneuvos Outi Honkatukia, ympäristöministeriö 3. Sote-ministerityöryhmä Sote-ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelmassa määritellyn sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksen toteuttamista hallitusohjelmassa kohdassa 3.6.1 tarkoitetulla tavalla: sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus hallitusohjelman linjauksen mukaan. Ministerityöryhmä käsittelee myös perhe- ja peruspalveluministerin toimialaan kuuluvia sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistukseen liittyviä hankkeita. Työryhmän puheenjohtaja on perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Työryhmän muut jäsenet ovat: Kuntaministeri Sirpa Paatero Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen Valtiovarainministeri Katri Kulmuni Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen Opetusministeri Li Andersson Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist Sihteeristö- ja muista tukipalveluista vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen osalta sosiaali- ja terveysministeriö, rahoituksen ja itsehallintorakenteen osalta valtiovarainministeriö. Pääsihteeri (sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen): pääsihteeri Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö Pääsihteeri (rahoitus ja itsehallintorakenne): finanssineuvos Tanja Rantanen, valtiovarainministeriö 4. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista koulutus- ja osaamistason nousun, oppimiserojen kaventamisen ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen osalta. Ministerityöryhmä käsittelee seuraaviin kokonaisuuksiin liittyvät asiat: - koulutustason nosto ja saavutettavuus - koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus - varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen matalan kynnyksen palvelut - innovaatio- ja tutkimuspolitiikka ja siihen liittyvä toimintaympäristö - tutkimus- ja tiedeyhteisön kilpailukyky ja vetovoima - jatkuva oppiminen Työryhmän puheenjohtaja on opetusministeri Li Andersson. Työryhmän muut jäsenet ovat: Työministeri Tuula Haatainen Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen Elinkeinoministeri Mika Lintilä Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen Sisäministeri Maria Ohisalo Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Sihteeristö- ja muista tukipalveluista vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Pääsihteeri: neuvotteleva virkamies Iiris Patosalmi, opetus- ja kulttuuriministeriö 5. Lapsi- ja nuorisopoliittinen ministerityöryhmä Lapsi- ja nuorisopoliittinen ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista lapsi- ja nuorisopolitiikan tavoitteiden toteuttamisen osalta ja käsittelee seuraaviin kokonaisuuksiin liittyvät asiat: - lapsistrategian valmistelun tuki - nuorisopolitiikka ja sen koordinaation vahvistaminen - nuorten syrjäytymisen vähentäminen - lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman jatko - neuvolatoiminnan ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kehittäminen - lastensuojelun jälkihuollon kehittäminen - lapsiperheköyhyyden ehkäisy - lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen - kiusaamisen ja yksinäisyyden vähentäminen - sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus Työryhmän puheenjohtaja on tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen. Työryhmän muut jäsenet ovat: Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist Sihteeristö- ja muista tukipalveluista vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Pääsihteeri: projektipäällikkö Katja Bergbacka, opetus- ja kulttuuriministeriö 6. Oikeusvaltion kehittäminen ja sisäinen turvallisuus Hallitus perustaa oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmän, joka käsittelee seuraaviin kokonaisuuksiin liittyvät asiat: - oikeudenhoidon kehittäminen - syrjäytymisen ehkäisy ja ylivelkaantumisen torjuminen - perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen - sisäisen turvallisuuden edistäminen ja turvallisuusviranomaisten toimintaedellytykset - turvapaikka- ja pakolaispolitiikka - demokratia-asiat, laadukas lainvalmistelu Työryhmän puheenjohtaja on oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Työryhmän muut jäsenet ovat: Kuntaministeri Sirpa Paatero Sisäministeri Maria Ohisalo Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen Puolustusministeri Antti Kaikkonen Sihteeristö- ja muista tukipalveluista vastaa oikeusministeriö. Pääsihteeri: yksikönpäällikkö Venla Salmi, oikeusministeriö
Esitys
Valtioneuvosto asettaa ministerityöryhmät
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen