Ministerien sidonnaisuudet VNK/2019/160

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista

VN 7/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +35 8295160300
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen