Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 VN 80/2019

Istunnon ajankohta 19.12.2019 13.00

19.12.2019 15.14 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Valtiovarainministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.