Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 VN 80/2019

Istunnon ajankohta 19.12.2019 13.00 | Paikka: Helsinki

19.12.2019 15.14 Päätösluettelo

Ulkoministeriö

Oikeusministeriö

Mika Risla, Hallitussihteeri p.029 5150190

Tuomarinkoulutuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Joanna Grandell, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5150220

Nimilautakunnan asettaminen viisivuotiskaudeksi 2020-2024

Sisäministeriö

Valtiovarainministeriö

Martti Hetemäki, Valtiosihteeri kansliapäällikkönä p.+35 8295530292

Valtiovarainministeriön alivaltiosihteerin viran täyttäminen

Marja Isomäki, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530414

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

Mikko Saarinen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530047

Valtion aluejakoneuvottelukunnan asettaminen kolmivuotiskaudeksi 1.1.2020-31.12.2022

Tomi Voutilainen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530453

Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnasta

Pertti Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530461

Keskusverolautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2020 - 31.12.2024

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Petteri Kauppinen, Opetusneuvos p.+35 8295330147

Suomen edustajat Euroopan eteläisen observatorion (ESO) neuvostossa

Maa- ja metsätalousministeriö

Jaana Husu-Kallio, Kansliapäällikkö p.029 5162184

Metsähallituksen toimitusjohtajan tehtävään nimittäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tarja Pyöriä, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295064918

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään määrääminen

Anne Rothovius, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063532

Yritystukineuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2020 - 31.12.2022

Inkalotta Nuotio-Osazee, Hallitussihteeri p.+35 8295047051

Valtiontakuurahaston johtokunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2020–31.12.2022

Sosiaali- ja terveysministeriö

Ympäristöministeriö

Jarmo Muurman, Ympäristöneuvos p.+35 8295250185

Suomen ilmastopaneelin asettaminen toimikaudelle 1.1.2020-31.12.2023