Valtioneuvoston periaatepäätös UM/2019/203

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös suomalaislasten kotiuttamiseksi al-Holin leiriltä

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Pekka Puustinen, p. 029 5350228

Asia

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen suomalaislasten kotiuttamiseksi al-Holin leiriltä. Periaatepäätös on valmisteltu hallitusryhmien 16.12.2019 saavuttaman poliittisen yhteisymmärryksen pohjalta.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen suomalaislasten kotiuttamiseksi al-Holin leiriltä

Vaikutukset

Periaatepäätöksellä on taloudellisia vaikutuksia, jotka mm. aiheutuvat suomalaislasten avustamisen kustannuksista. Kustannukset voivat aiheutua muun muassa matka-, majoitus- ja ylläpitokuluista sekä useista muista kululajeista. Kustannuksia voi myös aiheutua turvallisuusnäkökohtien huomioon ottamisesta periaatepäätöksen mukaisesti. Kaikki kustannukset tarkentuvat työn edetessä periaatepäätöksen mukaisesti. Yhteiskunnallisista vaikutuksista voidaan mainita mahdollisuus lasten integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan ja toisaalta turvallisuusnäkökohtiin varautuminen periaatepäätöksen mukaisesti.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.