Valtioneuvoston periaatepäätös UM/2019/203

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös suomalaislasten kotiuttamiseksi al-Holin leiriltä

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Alivaltiosihteeri Pekka Puustinen, p. 029 5350228
Asia
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen suomalaislasten kotiuttamiseksi al-Holin leiriltä. Periaatepäätös on valmisteltu hallitusryhmien 16.12.2019 saavuttaman poliittisen yhteisymmärryksen pohjalta.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen suomalaislasten kotiuttamiseksi al-Holin leiriltä
Vaikutukset
Periaatepäätöksellä on taloudellisia vaikutuksia, jotka mm. aiheutuvat suomalaislasten avustamisen kustannuksista. Kustannukset voivat aiheutua muun muassa matka-, majoitus- ja ylläpitokuluista sekä useista muista kululajeista. Kustannuksia voi myös aiheutua turvallisuusnäkökohtien huomioon ottamisesta periaatepäätöksen mukaisesti. Kaikki kustannukset tarkentuvat työn edetessä periaatepäätöksen mukaisesti. Yhteiskunnallisista vaikutuksista voidaan mainita mahdollisuus lasten integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan ja toisaalta turvallisuusnäkökohtiin varautuminen periaatepäätöksen mukaisesti.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.