Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2019/124

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2020 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rehulain muuttamisesta (HE 70/2019 vp; EV 66/2019 vp)

HE 70/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Hanna Kosonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen, p. +358 295 162 478

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rehulain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.