Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2019/145

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2020 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 68/2019; EV 61/2019 vp)

HE 68/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Hallitusneuvos Jari Salokoski, p. +35 8295530437

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta, lain kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta, lain elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta, lain tuloverolain 29 §:n muuttamisesta ja lain maatilatalouden tuloverolain 4 §:n muuttamisesta sekä määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.