Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2019/145

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2020 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 68/2019; EV 61/2019 vp)

HE 68/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Jari Salokoski, Hallitusneuvos p.+35 8295530437
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta, lain kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta, lain elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta, lain tuloverolain 29 §:n muuttamisesta ja lain maatilatalouden tuloverolain 4 §:n muuttamisesta sekä määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.