Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen VM/2020/17

« Tasavallan presidentin esittely 28.2.2020 11.00

Valtiovarainministeriö

Suomen ja Guernseyn välillä tuloverotuksesta tehtyjen eräiden sopimusten muuttamisesta tehtyjen pöytäkirjojen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Anders Colliander, p. +35 8295530289

Asia

Valtiovarainministeri Katri Kulmunille myönnetään valtuudet allekirjoittaa pöytäkirjat, joilla muutetaan verotustietojen vaihtamisesta, keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisun yhteydessä, laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä ja luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä Guernseyn kanssa tehtyjä sopimuksia. Pöytäkirjoilla saatetaan tältä osin voimaan OECD:n veronkierron vastaisia toimia koskevan BEPS-projektin (Base Erosion and Profit Shifting) eräät toimenpidesuositukset.

Esitys

Tasavallan Presidentti valtuuttaa valtiovarainministeri Katri Kulmunin allekirjoittamaan pöytäkirjat, joilla muutetaan tietojen vaihtamisesta veroasioissa, keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä, laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä ja luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä Suomen ja Guernseyn alueen välillä tehtyjä sopimuksia

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.