Viran täyttäminen PLM/2020/10

« Tasavallan presidentin esittely 28.2.2020 11.00

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Petri Laurila, p. 029 5140437

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan (vaativuusluokka 14) majuri Henri Ruotsalaisen 1.4.2020-31.3.2023 väliseksi ajaksi

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.