Valtion avustusten myöntäminen TEM/2020/9

« Raha-asiainvaliokunta 13.2.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sitoumuksen antaminen valtionavustuksen maksamiseen NordFuel Oy:lle

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Pekka Grönlund, Teollisuusneuvos p.+35 8295064815
Asia
Työ- ja elinkeinoministeriö myöntäisi NordFuel Oy:lle Haapavedelle suunnitellun metsäbiomassaa raaka-aineena käyttävän biojalostamon investointia varten vuoden 2020 talousarvion momentilta 32.20.41 vuoden 2019 myöntövaltuudesta 24,5 miljoonaa euroa, kuitenkin enintään 14,4 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Energiatuki 24,5 miljoonaa euroa, kuitenkin enintään 14,4 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, maksettaisiin momentin 32.20.41 määrärahasta hankkeen edistymisen mukaan vuosina 2020-2023. Biojalostamon kokonaisinvestointi on noin 279 miljoonaa euroa, sisältäen myös nykyisen voimalaitoksen arvon ja muutosinvestoinnit. MUUT: Biojalostamo tuottaisi noin 65 000 tonnia eli 83 miljoonaa litraa bioetanolia sekä 250 gigawattituntia biokaasua. Biojalostamohanke sisältää uutta teknologiaa, erityisesti sen käyttämään raaka-aineeseen ja kokoluokkaan liittyen. Biojalostamossa tuotettu bioetanoli ja biokaasu vähentäisivät CO2-päästöjä yhteensä noin 175 000 - 187 000 tonnia vuodessa. Laitoksen rakennusaikainen työllisyysvaikutus on hakijan arvion mukaan noin 300 henkilötyövuotta. Itse laitos työllistäisi noin 70-80 henkilöä. Raaka-aineen hankintaketjuun arvioidaan syntyvän noin 100-200 uutta työpaikkaa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta