Tukihakemus LVM/2020/16

« Raha-asiainvaliokunta 13.2.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

CEF-tuen hakeminen Euroopan unionin talousarviossa yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen kehittämiseen osoitetusta määrärahasta (vuoden 2019 monivuotinen tukiohjelma)

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Marjukka Vihavainen-Pitkänen, Liikenneneuvos p.029 5342685
Asia
Esitetään, että raha-asianvaliokunta hyväksyisi muistiossa ehdotetut kaksi valtion hanketta ja neljä ei-valtiollisten toimijoiden hanketta Suomen CEF-rahoitushakua koskeviksi hankkeiksi. Tässä esityksessä käsiteltäville hankkeille, joissa Suomen valtio on mukana, on mahdollista hakea CEF-tukea monivuotisessa haussa yhteensä noin 3,54 M€.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Valtion hankkeet: 1) Kouvola-Kotka/Hamina-hankkeeseen käytetään vuoden 2019 2. lisätalousarviossa myönnettyä 98 milj. euron rahoitusta. 2) Raideliikenteen kehittäminen yhteysvälillä Oulu–Laurila–Tornio–Haaparanta: Oulu–Laurila-välin tarveselvitys rahoitetaan Väyläviraston perusväylänpidon momentilta ja ratasuunnitelmat Väyläverkon kehittämisen momentilta 31.10.77. Laurila–Tornio-välin suunnittelulle ei ole erillistä päätöstä valtion rahoituksesta (1,2 M€). (Muistion kohta 2.1). Suomalaiset ei-valtiolliset toimijat hakevat CEF-tukea yhteensä 12,37 M€ Helsingin sataman maasähköhankkeisiin yhdessä Tallinnan sataman sekä Itämeren muiden satamien kanssa sekä Naantalin ja Kapellskärin sataman välisen sujuvuuden kehittämiseen mm. alusten automaattiseen kiinnitysjärjestelmään, maasähköön ja alusten lastaus/purkuramppeihin tehtäviin muutoksiin. (Muistion kohta 2.2) kohdassa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. muistio