Määrärahan jako MMM/2020/20

« Raha-asiainvaliokunta 13.2.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän myöntämisvaltuuden jako Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 toimeenpanoa varten

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Saara Meurasalo, Maaseutuekonomisti, esittelijä p.029 5162035
Asia
Päätöksellä jaettaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskuksille 86 900 000 euroa myöntämisvaltuutta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja valtion rahoitusosuutena käytettäväksi vuonna 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuudesta 65 900 000 euroa on alueelliseen kehittämiseen liittyviä toimia varten ja 21 000 000 euroa on Leader-ryhmien paikalliseen kehittämiseen liittyviä toimia varten. Maaseuturahaston rahoitusosuus on 42 % julkisesta rahoituksesta, joka sisältää valtion rahoitusosuuden lisäksi muuta kansallista julkista rahoitusta (pääosin kuntien rahoitusta). Lisäksi päätöksellä jaettaisiin 20 000 000 euroa myöntämisvaltuutta teknistä apua varten, joka on tarkoitettu maa- ja metsätalousministeriön, Ruokaviraston sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käyttöön. Osa Ruokavirastolle osoitetun teknisen avun myöntämisvaltuudesta käytetään kansallista maaseutuverkostoa varten. Ruokavirasto oikeutetaan tarvittaessa siirtämään myöntämisvaltuutta alueiden yhteisiin hankkeisiin sekä tekemään myöntämisvaltuuksiin vähäisiä muutoksia maa- ja metsätalousministeriön päätöksen puitteissa.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion talousarvion momentilla 30.10.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen) määritellään valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 4 §:n 3 kohdan mukaiset jakoperusteet myöntämisvaltuuden alueellista jakoa varten.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta