Vuokrasopimus OM/2020/15

« Raha-asiainvaliokunta 13.2.2020 13.00

Oikeusministeriö

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden, Syyttäjälaitoksen Etelä-Suomen syyttäjäalueen Espoon toimipaikan ja Länsi-Uudenmaan ulosottoviraston Espoon päätoimipaikan vuokrasopimukset

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Jarkko Mannerhovi, Hallitussihteeri p.029 5150232
Asia
Oikeusministeriö ja Senaatti-kiinteistöt ovat tekemässä vuokrasopimuksia Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden, Syyttäjälaitoksen Etelä-Suomen syyttäjäalueen Espoon toimipaikan ja Länsi-Uudenmaan ulosottoviraston Espoon päätoimipaikan toimitiloista. Senaatti-kiinteistöt on kilpailuttanut tilaratkaisun avoimena hankintamenettelynä. Uudet toimitilat rakennuttaa Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt. Senaatti-kiinteistöt sisäänvuokraa toimitilat ja edelleenvuokraa ne oikeusministeriölle. Vuokrasopimuksien on määrä tulla voimaan 1.7.2022 ja ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on 30.5.2031. Irtisanomisaika on 13 kk ja sopimukset päättyvät aikaisintaan 30.6.2032. Vuokramenot 10 vuoden vuokra-ajalta lähtöhinnan mukaan olisivat yhteensä noin 21 miljoonaa euroa (alv 0%). Vuokra on sidottu elinkustannusindeksin nousuun. Vuokrasopimuksien solmiminen johtuu siitä, että 1.1.2019 voimaan tulleen käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen myötä Länsi-Uudenmaan ja Espoon käräjäoikeudet yhdistettiin uudeksi Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudeksi. Käräjäoikeuden kanslioiden ja istuntopaikkojen lakkauttamisen vuoksi käräjäoikeuden toiminnot keskitetään pääosin Espooseen. Syyttäjälaitos mukauttaa toimintaansa käräjäoikeusverkostoa vastaavaksi. Uudet toimitilat suunnitellaan vastaamaan oikeushallinnon virastojen tämän päivän tilatarpeita, –tehokkuuksia ja toimitilaturvallisuutta. Valtion toimitilastrategian mukaiset tunnusluvut ilmenevät liitteenä olevasta muistiosta.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Nykyisten toimipaikkojen vuokrat ovat yhteensä 2 078 352 euroa/vuosi. Uudet vuokrasopimukset ovat määrältään yhteensä 2 095 999 euroa/vuosi. Oikeushallinnon virastoille jää toimipisteitä myös Lohjalle ja Raaseporiin, joiden vuokrat ovat yhteensä 237 000 euroa/vuosi. Kokonaisuutena vuokrakustannukset nousevat 254 647 euroa/vuosi. Vuokramenojen tarkempi erittely ilmenee liitteenä olevasta muistiosta. Hankkeesta aiheutuu vuositasolla yhteensä 254 647 euron lisämenot vuodesta 2022 alkaen. Hanke toteutetaan hallinnonalan määrärahakehyksen puitteissa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. Muistio