Valtion avustusten myöntäminen UM/2020/21

« Raha-asiainvaliokunta 13.2.2020 13.00

Ulkoministeriö

Yleisavustuksen myöntäminen Punaisen Ristin komitealle (ICRC) vuosille 2020-2023

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Claus Jerker Lindroos, Lähetystöneuvos p.029 5351234
Asia
Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (International Committee of the Red Cross, ICRC) on yksi merkittävimmistä kansainvälisistä humanitaarisen avun järjestöistä. ICRC kykenee toimimaan sellaisissakin vaikeissa tilanteissa, joissa YK-järjestöillä on vaikeuksia. Toiminnot keskittyvät siviiliväestön suojeluun, perheiden yhdistämisiin, sairaiden ja haavoittuneiden hoitamiseen, terveysasemien toiminnan turvaamiseen sekä vesi- ja sanitaatiotoimiin. ICRC:llä on erityinen rooli Geneven sopimusten ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden (IHL) kehittämisessä, seurannassa, levittämisessä ja tunnetuksi tekemisessä. Suomelle ICRC on tärkeä yhteistyökumppani ja Suomen kolmanneksi suurin humanitaarisen avun vastaanottaja. Vuosina 2017-2019 Suomi on tukenut ICRC:tä 3 miljoonan euron yleistuella vuosittain. Korvamerkitsemätön yleistuki on joustavaa ja tehokasta rahoitusta, jota järjestö voi kohdentaa sinne, missä tarpeet ovat suurimmat. Esitetään, että vuosien 2020-2023 Suomen yleistuki ICRC:lle on 12 miljoonaa euroa.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Määrärahat on osoitettu vuoden 2020 vatlion talousarviossa momentilta 24.30.66.5 (Varsinainen kehtiystyhteistyö, humanitaarinen apu) yhteensä 12 miljoonaa euroa vuosille 2020-2023. Käyttösuunnitelman kohdalta myönnetään ICRC:lle yleistukea 3 000 000 euroa vuoden 2020 määrärahasta ja 9 000 000 euroa saman vuoden 2020 myöntö- ja sopimusvaltuuksista. Valtuudet jakautuvat seuraavasti: 3 miljoonaa euroa vuonna 2020, 3 miljoonaa euroa vuonna 2021, 3 miljoonaa euroa vuonna 2022 sekä 3 miljoonaa euroa vuonna 2023. Esitetetään, että yleisavustus myönnetään esityksen mukaisesti.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta