Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen VM/2020/23

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.2.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Suomen ja Mansaaren välillä tuloverotuksesta tehtyjen eräiden sopimusten muuttamisesta tehtyjen pöytäkirjojen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Anders Colliander, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530289
Asia
Valtiovarainministeri Katri Kulmunille myönnetään valtuudet allekirjoittaa pöytäkirjat, joilla muutetaan luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä, keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisun yhteydessä ja laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä Mansaaren kanssa tehtyjä sopimuksia. Pöytäkirjoilla saatetaan tältä osin voimaan OECD:n veronkierron vastaisia toimia koskevan BEPS-projektin (Base Erosion and Profit Shifting) eräät toimenpidesuositukset.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa valtiovarainministeri Katri Kulmunin allekirjoittamaan pöytäkirjat, joilla muutetaan luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä, keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisun yhteydessä ja laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä Mansaaren kanssa tehtyjä sopimuksia
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen