Valtioneuvoston yleisistunto 27.2.2020 VN 11/2020

Istunnon ajankohta 27.2.2020 13.00

27.2.2020 14.00 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.