Valtioneuvoston yleisistunto 27.2.2020 VN 11/2020

Istunnon ajankohta 27.2.2020 13.00 | Paikka: Helsinki

27.2.2020 14.00 Päätösluettelo

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5140431

Kenraalin ja amiraalin virkaan nimittämisiä puolustusvoimissa

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen