Tehtävään määrääminen OM/2020/28

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.2.2020 13.00

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksen tehtävään määrääminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain (1265/2006) 11 §:n 1 momentin mukaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa eräiden ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelyyn osallistuu kaksi ympäristöasiantuntijaneuvosta. Tuomioistuinlain (673/2016) 17 luvun 3 §:n mukaan tasavallan presidentti määrää asiantuntijajäsenet korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Saman luvun 4 §:n mukaan asiantuntijajäseniä määrätään riittävä määrä. Saman luvun 5 §:n mukaan asiantuntijajäsenet määrätään viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Korkein hallinto-oikeus esittää, että ympäristöasiantuntijaneuvoksen sivutoimiseen tehtävään toimikaudeksi 1.3.2020–31.12.2024 määrätään professori Harri Juhani Koivusalo.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksen tehtävään toimikaudeksi 1.3.2020–31.12.2024 professori Harri Juhani Koivusalon
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Korkeimman hallinto-oikeuden esitys 15.1.2020 *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.