Tehtävään määrääminen OM/2020/27

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.2.2020 13.00

Oikeusministeriö

Asiantuntijalääkärin määrääminen vakuutusoikeuteen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain (677/2016) 16 §:n 1 momentin mukaan vakuutusoikeudessa on tuomioistuinlain 7 luvun 2 §:ssä tarkoitettujen jäsenten lisäksi vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäreitä, joilta vakuutusoikeus pyytää tarvittaessa asiantuntijalausunnon. Tuomioistuinlain (673/2016) 17 luvun 3 §:n mukaan valtioneuvosto määrää asiantuntijajäsenet vakuutusoikeuteen. Saman luvun 4 §:n mukaan asiantuntijajäseniä määrätään riittävä määrä. Saman luvun 5 §:n mukaan asiantuntijajäsenet määrätään viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Vakuutusoikeus esittää, että vakuutusoikeuden asiantuntijalääkärin tehtävään määrätään lääketieteen lisensiaatti, radiologian erikoislääkäri Tomi Pudas ajalle 1.2.2020–31.12.2023.

Esitys
Valtioneuvosto määrää vakuutusoikeuden asiantuntijalääkärin tehtävään lääketieteen lisensiaatti, radiologian erikoislääkäri Tomi Pudaksen ajalle 1.3.2020–31.12.2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Vakuutusoikeuden esitys 21.1.2020 *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.