Viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen SM/2020/10

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.2.2020 13.00

Sisäministeriö

Rajavartiolaitoksen kenraalin viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Tom Hanén, Henkilöstöosaston osastopäällikkö, lippueamiraali p.029 5421301
Asia

Rajavartiolaitoksen kenraalin viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Rajavartiolaitoksen kenraalin virkaan ja määrää Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillisen osaston osastopäällikön tehtävään eversti Jari Tolppasen 21 päivästä maaliskuuta 2020 lukien 31 päivänä joulukuuta 2023 päättyväksi määräajaksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio *
  2. ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.