Virkavapauden myöntäminen SM/2020/14

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.2.2020 13.00

Sisäministeriö

Virkavapauden myöntäminen sisäministeriön hallintojohtajalle

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Hanne Huvila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488313
Asia
Sisäministeriön hallintojohtaja Janne Kerkelä on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta hallintojohtajan virasta ajalle 1.3.2020–28.2.2025 valtioneuvoston kanslian osastopäällikön määräaikaisen viran hoitamista varten.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Janne Kerkelälle palkatonta virkavapautta sisäministeriön hallintojohtajan virasta ajalle 1.3.2020–28.2.2025
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen