Viran täyttäminen OM/2020/24

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.2.2020 13.00

Oikeusministeriö

1) Oulun käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen 2) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi senior legal counsel Keijo Mikael Putkonen, määräaikainen työtuomioistuimen esittelijä Emmi Loviisa Taramaa ja määräaikainen käräjätuomari Mari Pauliina Tikkala Virkaan 2) esitetään nimittäväksi määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Marika Linnea Kari

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Oulun käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan senior legal counsel Keijo Mikael Putkosen 1.4.2020 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen työtuomioistuimen esittelijän Emmi Loviisa Taramaan 1.4.2020 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Mari Pauliina Tikkalan 1.5.2020 lukien ja Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijä Marika Linnea Karin 1.3.2020 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virat 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.