Hakemus valtionperinnöstä VM/2020/26

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.2.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hakemus Pekka Juhani Tanskasen jäämistöstä

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Petri Syrjänen, Budjettineuvos p.+35 8295530065
Asia

Tampereen kaupunki on pyytänyt, että omaisuus luovutettaisiin kaupungille sijoitettavaksi Ikäihmisten virkistysrahastoon, jonka tarkoituksena on mahdollistaa Hyvinvointipalveluiden alaisissa toiminnoissa tapahtuvaa ikäihmisten kaupunkistrategian mukaista virkistys- ja viihdytystoimintaa.

Esitys
Valtioneuvosto ratkaisee Pekka Juhani Tanskasen jäämistöstä tehdyn hakemuksen päätösehdotuksen mukaisesti
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Yleismuistio
  2. Muistio *
  3. Päätösehdotus *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.